Axtarış
Gənclik, 80d Həsən Əliyev Küçəsi, Bakı, Azərbaycan
9:00 - 18:00
Abituriyent

İnformatika vəsait

Bu vəsaitin xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki, təlim prosesində şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürünün, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, həyat üçün zəruri olan bacarıqların qazanılmasına imkan yaranır, şagirdyönümlülüyə, nəticəyönümlülüyə, şəxsiyyətyönümlülüyə, tələbyönümlülüyə istinad olunur. Bu vəsait həm də nəticəyönümlü, şagirdlərin meyil, maraq və qabiliyyətlərinə əsaslanan, onların potensial imkanlarını nəzərə alan, mövzuların xarakterik xüsusiyyətlərini, öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələrini, məzmununu, üsullarını özündə əks etdirən vəsaitdir.

Qiyməti 12
ALMAQ
Paylaş
İnformatika vəsait

Kitabın xüsusiyyətləri

  • Müəllif: Faiq Məmmədov
  • Hədəf kütlə: Abituriyentlər və müəllimlər
  • Çap tarixi: 20.08.2022
  • Ölçü: 21 x 30
  • ilk 10 səhifə:Bura kliklə