Bütün fənlər

Bütün fənlər

Bu kitab 2-ci sinif şagirdləri üçün əlavə dərs vəsaiti olaraq nəşr edilib. Ümumilikdə 5 əsas fənni – Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Həyat bilgisi, İnformatika və İngilis dili fənlərini əhatə edir.
Bu qiymətləndirmə vəsaitində tapşırıqlar mövzular üzrə tərtib edilib. Vəsaitin tərtibatında məktəblinin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq rəngarəng və tapşırıqlara uyğun şəkillər seçilib, onların müxtəlif tipli olması (yazılı, açıq, qapalı, çoxseçimli, rebus, krossvord və s.) gözlənilib. Hər bir bölmədə kiçik summativ və böyük summativ qiymətləndirmə nümunələri ilə yanaşı, şagirdə özünüqiymətləndirmə imkanı verilib. Vəsaitin hazırlanması zamanı “İbtidai siniflər üzrə fənn kurikulumu”nun fənn üzrə mövcud standartları əsas götürülüb.

Qiymət: 8 AZN

Tarix:
Kateqoriya:
B a c k T o T o p B a c k T o T o p